Υγραέριο Κίνησης (Autogas)

EKO GAS


Το Υγραέριο Κίνησης (Autogas) είναι Μείγμα Βουτανίου-Προπανίου σε ενδεικτική αναλογία 80%-20%. Στις περιπτώσεις όπου το Μείγμα που πωλείται από ένα Πρατήριο Υγραερίου είναι πλουσιότερο σε Προπάνιο, τότε το Υγραέριο Κίνησης έχει υψηλότερη πίεση και χαμηλότερο βάρος ανά λίτρο και αυτό πέραν κάποιας “σχετικής” βελτιωμένης απόδοσης του οχήματος, έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη καύση και τη διάνυση λιγότερων χιλιομέτρων ανά ρεζερβουάρ.

Σήμερα, η χρήση Υγραερίου στα Οχήματα (Ι.Χ και Επαγγελματικά) είναι απολύτως ασφαλής, υπό την προϋπόθεση ότι τα εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και η μετατροπή έχει γίνει σε Εξουσιοδοτημένο και Πιστοποιημένο Συνεργείο. Αντιστοίχως και η συντήρηση του Οχήματος, θα πρέπει να γίνεται σε Εξουσιοδοτημένα και Πιστοποιημένα Συνεργεία, αναλόγως του Κατασκευαστή του Οχήματος.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Υγραερίου Κίνησης, έναντι της Βενζίνης και του Πετρελαίου, είναι το σημαντικά χαμηλότερο κόστος καυσίμου και οι σημαντικά μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Πρατήριο Βενζίνης Ντάβαρης Πύργος
Πρατήριο Καυσίμων – Υγραερίου

Διαβάστε Στο Blog Μας