Η Πολιτική για την Ποιότητα δεσμεύει όλο το προσωπικό της εταιρείας, ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητά της, είναι διαθέσιμη στο κοινό και υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και της ικανοποίησης των πελατών.

Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ
Στην ΕΚΟ δημιουργήσαμε για σας, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων για να είστε…Σίγουροι για κάθε λίτρο!

Έλεγχοι στο πρατήριο

 • ‘Έλεγχος και σφράγιση αντλιών με ταινία διασφάλισης ποσότητας
 • Δυνατότητα ποιότητας ελέγχου από τον καταναλωτή
 • Πρόγραμμα ελέγχο σε συνεργασία με το εργαστήριο τεχνολογίας καυσίμων του ΕΜΠ
 • Διεξαγωγή απροειδοποίητων ποσοτικών ελέγχον από συμβατά οχήματα

Η αποστολή μας συνοψίζεται στο:

 • Να αποτελούμε την εταιρεία πρότυπο για όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί μας, πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους, κοινωνικό σύνολο.
 • Να προσφέρουμε προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες με ευθύνη και συνέπεια, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
 • Να ικανοποιούμε τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των πελατών μας μέσω της ανάπτυξης και παροχής διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, προσφέροντάς τους ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης και να τους επιβραβεύουμε για τη θετική συνεισφορά τους.
 • Να εργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες μας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
  Να εξασφαλίζουμε την αποδοτική λειτουργία μας μέσα από σύγχρονες, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές .
Πρατήριο Βενζίνης Ντάβαρης Πύργος